Jazykové požadavky pro práci v Německu

Nejčastěji je zaměstnavatelem vyžadována znalost němčiny alespoň na základní komunikativní úrovni A2, na odbornějších pozicích pak jazyková úroveň B1-B2

Úroveň A2
Bez problému používáte slova a výrazy ohledně každodenního běžného života (například o rodině, místě, kde žijete, o zaměstnání, svých zálibách). Při komunikaci používáte jednoduché věty.

Porozumění
Dokážete přeložit jednoduché a krátké věty. Orientujete se v každodenních činnostech (například přečtení jídelního lístek nebo jízdního řád). Porozumíte i krátkým osobním emailovým zprávám nebo sms.

Mluvení
Pro komunikaci používáte jednoduché věty a fráze. Umíte se zapojit do společenské konverzace, nerozumíte však natolik abyste sám dokázal konverzaci vést. Témata konverzace se týkají běžných událostí a činností.

Psaní
Dovedete napsat krátké poznámky týkající se vašich základních potřeb, nebo také sepsat jednoduchý osobní dopis.

Úroveň B1-B2
Rozumíte hlavním konverzačním tématům z oblasti práce, studia, aktivit ve volném čase. Umíte si poradit v situacích, se kterými se běžně setkáte při cestování, nakupování, ve volném čase. Dokážete napsat souvislý text na témata, o která se osobně zajímáte a která dobře znáte. Umíte popsat své zážitky, názory, plány a pocity.

Porozumění
Rozumí textům s často užívanou slovní zásobou. Poslech vám nedělá problémy, pokud se týká běžných témat (práce, škola, volný čas). Rozumíte hlavním myšlenkám, pokud jsou vysloveny spisovným jazykem, zřetelně a pomalu.

Mluvení
Umíte poradit s většinou situací. Dokáže se bez přípravy zapojit do konverzace, dokážete se zeptat na cestu nebo zjednodušeně hovořit o aktuálních událostech. Zvládnete stručně odůvodnit své plány do budoucna. Umíte také například přiblížit obsah knihy.

Psaní

Dovedete napsat text na témata, která vás zajímají a která dobře znáte. Umíte napsat osobní dopis. Dokážete vylíčit své osobní zážitky.ext...